ข่าวกิจกรรม​

วันที่ 2 ตค.62 เวลา15.30 น. ท่านนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ทำการมอบบ้านอุ่นรัก หลังที่ 227 ณ บ้านคำกลิ้ง ต.บ้านจั่น เพื่อแก้ไขและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในเขตจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่นจัดกิจกรรมวันสตรีสากล โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ท่านณรงวิท ทะวะลัย เป็นประธานเปิดงาน ในงานมีกิจกรรมเดินรณรงค์ การโชว์ตำส้มตำลีลา และการประกวดเดินแบบผ้าไทย ทั้ง 10 หมู่บ้าน